Retribucions CUP

Al passat ple del mes de juliol es van aprovar les retribucions definitives dels representants i grups polítics. Diem definitives perquè el ple extraordinari anterior, on es va aprovar el cartipàs, es van aprovar unes retribucions inicials per als regidors del nostre grup que no eren correctes. Això va ser degut a un “malentès” entre l’interventor i nosaltres, ja que el càlcul de les retribucions dels nostres regidors es va fer en relació al sou de l’alcalde en la passada legislatura, tal i com s’ha fet amb els regidors d’ERC. D’aquesta manera incomplíem, involuntàriament, la part del nostre codi ètic que diu que el salari màxim d’un representant de la CUP Artés sense càrregues familiars no pot ser superior a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional: 1621,5 € nets/mes.

Així doncs, en el darrer ple vam acordar que la retribució dels regidors de la CUP Artés serà en base a un salari de 24623 € bruts anuals (uns 1400 € nets/mes, aproximadament). Val a dir que cap dels tres regidors té una dedicació completa, així doncs l’Ernest Clotet, que aquests dos primers anys és el primer tinent d’alcalde, tindrà una dedicació del 42 % (passarà a una dedicació del 50% quan sigui alcalde) i l’Òscar Vilarasau i l’Israel Falcó tindran una dedicació del 31 %.

Els sous corresponents a aquestes dedicacions que cobraran els regidors de la CUP són de 728 i 534 €/bruts al mes respectivament, d’on surten les aportacions a la CUP nacional i local i la part impositiva, tal i com es mostra a la infografia adjunta.

retribucions infografia

 

This entry was posted in General and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.