NOULFdP - Fira 2024 - Resum dels Actes i Autoritats